Europe Middle East Markets

Expand your business to Europe.


Growth Hacking nedir?

Growth hacking, aktif bir kullanıcı tabanını büyütmeye ve korumaya, ürün satmaya ve görünürlük kazanmaya yardımcı olmak için uygun maliyetli dijital pazarlama taktiklerinin kullanılmasıdır.

Growth hacking, hızlı sonuçlar ve potansiyel olarak kazançlı fırsatlar hedefiyle farklı pazarlama ve ürün geliştirme teknikleriyle hızla denemeler yapma sürecidir.

Growth hackerlar pazarlama uzmanlarıdır, ancak pazarlamacılar Growth hacker  değildir. Growth Hacker, programlama geçmişine sahip ve aklında tek bir amacı olan bir pazarlama uzmanıdır: Büyüme.

Plusgrowth size neler sunuyor?

 1. Plusgrowth’un uçtan uca Growth Hacking SaaS çözümü 
 1. Sizin için Avrupa’da uçtan uca iş bağlantıları kurmak ve yönetmek

**İhtiyaca göre isteğe bağlı olarak eklenebilen hizmetleri içerir.

 • Detaylı Pazar araştırmasının yapılarak, üreticinin uygun ürünlerinin seçilmesi.
 • Müşterinin ürettiği ürünlerin ve servislerin Avrupa standartları veya regülasyonları doğrultusunda yapması gereken iyileştirmeler, sertifikasyonların belirlenmesi. Bedeli karşılığında bu standartlara uyum kapsamında yapılacak tüm işlerin tamamlanması. 
 • Distribütör ağının kurulması. Güvenilir distributor firmaların bulunması. ( Avrupa da ülke bazında ) Not: Müşteriye ülke bazında iş yönetimi ile ilgili teklif sunulur, müşteri bir veya birkaç ülkede faaliyet göstermeyi seçebilir.
 • Bayi ağının kurulması. İşi büyütecek doğru bayilerin bulunması . Üretim ve ürün satış planlama.
 • Distribütör ve bayilerin performanslarının ölçülmesi & kanal yönetimi
 • Reklam kampanyalarının kurgulanması , müşteriye sunularak Kabul ettiği maliyet ve detayda kampanyaların yapılması. 
 • Basın ilişkileri , dergi , TV kanalı ve benzeri tüm yayın organları ile ilişkilerin yönetilmesi
 • Müşterinin Avrupa merkezi gibi temsilcilik ofisi kurulması  
 • Müşteri deneyim merkezi ve çağrı merkezi hizmeti 
 1. Startup’lar için yatırımcı bulma servisi
 • Yatırımcılar için sunumlar ve dokümanlar düzenleyerek , dosya biçimi ve içeriklerini yönlendirmek.
 • Pazarlama raporları gibi evrak işlerinin hazırlanması.
 • Yatırımcılar bulmak ve  toplantılar organize etmek.
 • Gerçekleştirilen yatırımlara dayalı değer karşılaştırması ve analizi yapmak.


Get in touch with us
The first 30 minutes of consultation is on the house.

Strategy & Hands-on Consultancy

The first thing you need to do when validating your business assumption is to understand your customers better. The best way to do this is to ask them questions about their demographic, preferences, and behaviour.

Value Proposition Design

(Beach) Market research

Customer persona journey mapping

Data-Driven Analysis

Growth hacking audit

Data enrichment

CRM Data cleaning

(New) Business development

Growth Hack Services

The Plusgrowth Marketing Tech Stack is an integration of various Marketing Tech Tools. These tools help you in achieving your marketing goals by automation, agility and better customer engagement. The Plusgrowth Marketing Stack is built to meet the needs of all company sizes, provide solutions that aid in marketing, sales & customer experience management.

Organic Traffic Growth

Account-based Marketing

Referral traffic

Establishing Link Authority

Buy the rumour, sell your news.

Marketplace Marketing

Quora marketing

Instagram marketing

Twitter marketing

Facebook marketing

TikTok marketing

Linkedin marketing

Cross Marketing Channels

We recognise that digital marketing is a serious business. When it comes to conversion rate optimisation and online marketing success, we know how to help you tweak your marketing mix into something that’s going to work for you. We don’t just help with the execution, we also have a depth of knowledge in terms of achieving digital marketing nirvana.

Content creation

Pluscloud Calendar Scheduler

Social media optimalisation

Email direct marketing

Marketing & Sales Automation

Lead generation

Channel Partner Marketing

Conversion Optimalisation

The majority of the websites and their content at this moment are static. They do not offer a personalized experience. If you want to be successful in today’s online world, your website needs Dynamic Content, and at least some of it has to be generated by Artificial Intelligence or Human Intelligence (categories such as real-time photos, videos, posts).

We can assist you in emphasizing your main message, increasing your conversion rate and deepening the relationship with your customer, automatic, not robotic.

Funnel Mapping, planning, strategy & simulation

Dynamic Content Scenarios

Buyers Intent Data

Proactive Interaction based on behaviour

Conversion Optimization Advanced

Trackable link optimisation

Auto responding engagement

Scale-Up Services

ScaleUp is a process of growth where a company increases its size of operation by at least 10 times in 5 years which helps it to grow beyond the point of its industry.

It is based on three pillars of business development:
It has been defined as “a company’s capacity to increase sales and increase the scale of its operations without compromising the quality standards required to compete effectively”.

The first phase of a scale-up is called the “Growth Stage” which lasts from 3 to 7 years during which the company grows exponentially.

The second phase of ScaleUp is called the “Maturity Phase” which lasts from 7–10 years during which the company becomes stable and reaches its full potential.

The third phase is called the “Decline Phase” which lasts up to 15 years during which the company loses its competitive advantage.

Plusgrowth help companies to cope with some specific challenges that are faced by all businesses as they grow. Some of the services are listed below:

Get in touch with us
The first 30 minutes of consultation is on the house.