Transparantie in de Wereld van Advertenties: Leer hoe de #DSA advertenties beïnvloed!

Transparantie in de Wereld van Advertenties: Leer hoe de #DSA advertenties beïnvloed!

In de voorhoede van de digitale transformatie vinden we een golf van veranderingen. Een van die belangrijkste veranderingen is de oprukkende Digital Services Act (DSA), die op 17 februari 2024 van kracht wordt.

Dit artikel verkent diep de kern van deze nieuwe wet en probeert licht te werpen op hoe het de wereld van digitale reclame gaat veranderen. Deze wet beoogt een nieuw tijdperk van transparantie, verantwoordelijkheid en eerlijkheid in de digitale economie in te luiden, waarmee het de manier waarop organisaties reclame voeren volledig zal transformeren.

Of u nu een adverteerder, marketeer of eenvoudigweg een gebruiker van digitale diensten bent, de informatie in dit artikel zal u helpen om de essentie van de #DSA en haar potentiële impact op de digitale reclamewereld te begrijpen. Kortom, dit artikel geeft u een voorsprong op de komende veranderingen in de digitale sfeer door u voor te bereiden op de nieuwe realiteit van de #DigitalServicesAct.

In de nieuwe wereld van gereguleerde advertenties speelt #transparantie en verantwoordelijkheid een cruciale rol. Er zijn enkele belangrijke factoren die moeten worden opgenomen in elke reclame-uiting volgens de nieuwe DSA-regels:

a) De inhoud van de reclame, inclusief de naam van het product, de dienst of het merk, evenals het onderwerp van de reclame, wordt zorgvuldig overwogen en vastgelegd.

b) De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de reclame wordt getoond, is duidelijk geïdentificeerd.

c) De natuurlijke of rechtspersoon die voor de reclame heeft betaald, wordt bekendgemaakt, indien die persoon verschilt van de in punt b) bedoelde persoon.

d) De periode waarin de reclame werd getoond, wordt nauwgezet bijgehouden.

e) Of de reclame specifiek was bedoeld om te worden getoond aan een of meer bepaalde groepen afnemers van de dienst, en zo ja, de belangrijke parameters die daartoe zijn gebruikt, waaronder in voorkomend geval de belangrijkste parameters die werden gebruikt om een of meer van die bepaalde groepen uit te sluiten, zijn zorgvuldig bestudeerd en vastgelegd.

f) De commerciële communicatie die op de zeer grote online-platforms is gepubliceerd en krachtens artikel 26, lid 2, is vastgesteld, wordt openbaar gemaakt en geregistreerd.

g) Het totale aantal afnemers van de dienst dat is bereikt, en waar van toepassing, de totale aantallen opgesplitst naar elke lidstaat van de groep of groepen afnemers voor wie de reclame specifiek meer gericht was, wordt zorgvuldig gedocumenteerd.

In het licht van de nieuwe Digital Services Act (DSA) moeten ecommerce-bedrijven en hostingorganisaties zich aanpassen. Met onze expertise in marketingautomatisering en diepgaand begrip van de DSA, kan Plusgrowth uw bedrijf helpen om de nieuwe regels te begrijpen, naleven en er optimaal gebruik van te maken.

About the author

I’m Marco van den Akker, a strategist and marketer who uses data and creativity to grow Plusgrowth clients’ businesses. I’m always happy to work with towards measurable results.

nl_NLDutch